2022

Seventh edition the Leadership School

7th edition the Leadership School

87 participants took part in the project, including 21 Ukrainian citizens residing in Poland. Due to the rigorous completion requirements, the title of graduate was awarded to 60 participants, and they were invited to join the Alumni Club of the Leadership School of the Freedom Institute.

The lectures were conducted in five themed tracks: leadership, economy, Poland and the world, politics, and communication. Throughout the edition, the program included sessions on international relations, diplomacy, security, digitization, business, and leadership. Top international experts shared insights on China, Russia, the USA, Ukraine, Germany, and geopolitics.

Following the Saturday lectures, debates were organized in the Freedom Lounge with invited journalists, writers, and experts in a form of open exchange of thoughts.

In this edition, the sessions were conducted by: Jadwiga Emilewicz, Andrew A. Michta, Wiktor Janicki, Prof. Michał Jackowski, Artur Sójka, Szymon Kubicki, Jakub Wiech, Piotr Cieszewski, Jan Śpiewak, Artur Kurasiński, Rafał Styczeń, Radosław Pyffel, Krzysztof Dyki, Magdalena Sokołowska-Leger, Witold Jurasz, Adam Kruszewski, Cezary Kaźmierczak, Dominik Andrzejczuk, Rafał Ferber, Krzysztof Dyki, Ireneusz Osiński, Adam Eberhardt, Marek Cichocki, Grzegorz Rabsztyn, Andrzej J. Kozłowski, Bernard Fruga, Witold Jurasz, Prof. Andrzej Zybertowicz, Paweł Rakowski, Tomasz Siemoniak, Piotr Ciacek, Tomasz Karoń, Patryk Grzeszczuk, Piotr Trudnowski, Beata Górka-Winter, Andrii Demchuk, Grzegorz Pluta, Stefan Makowski, Arkady Rzegocki, Wojciech Lorenz, Igor Janke, Łukasz Jasina, Sławomir Jastrzębowski, Janusz M. Bujnicki, Marek Materek, Piotr Ciacek, Wojciech Morawski, Tadeusz Chełkowski, Aleksander Siemaszko, Robert Kozak, Paweł Przewięźlikowski, Michał Kurtyka.

Wykładowcami VII Edycji Szkoły Przywództwa byli:

  1. Andrew Michta

    Dyrektor Scowcraft Strategy Initiative w Atlantic Council of The United States, Senior Fellow w Atlantic Council.

  2. Paweł Przewięźlikowski

    Współzałożyciel i Prezes Zarządu firmy biotechnologicznej Ryvu Therapeutics.

  3. Tomasz Siemoniak

    Polityk i ekonomista. Były Minister Obrony Narodowej.

Partnerami VII edycji Szkoły
Przywództwa byli: