2022

VII Edycja Szkoły Przywództwa

7. edycja Szkoły Przywództwa

W projekcie wzięło udział 87 uczestników, w tym 21 obywateli Ukrainy przebywających w Polsce. Ze względu na rygorystyczne zasady ukończenia programu tytuł absolwenta otrzymało 60 uczestników i w tym gronie zostali zaproszeni do dołączenia do Klubu Absolwenta Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności.

Wykłady prowadzone były w 5 ścieżkach tematycznych: przywództwo, gospodarka, Polska i świat, polityka i komunikacja.

W czasie całej edycji programu odbywały się zajęcia dotyczące stosunków międzynarodowych, dyplomacji, bezpieczeństwa, cyfryzacji, biznesu czy przywództwa. Pojawili się też najlepsi eksperci ds. międzynarodowych, którzy opowiadali o Chinach, Rosji, USA, Ukrainie i Niemczech, czy geopolityce.

Po sobotnich wykładach, w Świetlicy Wolności, organizowane były debaty z zaproszonymi dziennikarzami, pisarzami czy ekspertami w formie otwartej wymiany myśli.

W tej edycji zajęcia poprowadzili: Jadwiga Emilewicz. Andrew A. Michta, Wiktor Janicki, Prof. Michał Jackowski, Artur Sójka, Szymon Kubicki, Jakub Wiech, Piotr Cieszewski, Jan Śpiewak, Artur Kurasiński, Rafał Styczeń, Radosław Pyffel, Krzysztof Dyki, Magdalena Sokołowska-Leger, Witold Jurasz, Adam Kruszewski, Cezary Kaźmierczak, Dominik Andrzejczuk, Rafał Ferber, Krzysztof Dyki, Ireneusz Osiński, Adam Eberhardt, Marek Cichocki, Grzegorz Rabsztyn, Andrzej J. Kozłowski, Bernard Fruga, Witold Jurasz, prof. Andrzej Zybertowicz, Paweł Rakowski, Tomasz Siemoniak, Piotr Ciacek, Tomasz Karoń, Patryk Grzeszczuk, Piotr Trudnowski, Beata Górka-Winter, Andrii Demchuk, Grzegorz Pluta i Stefan Makowski, Arkady Rzegocki, Wojciech Lorenz, Igor Janke, Łukasz Jasina, Sławomir Jastrzębowski, Janusz M. Bujnicki, Marek Materek, Piotr Ciacek, Wojciech Morawski, Tadeusz Chełkowski, Aleksander Siemaszko, Robert Kozak, Paweł Przewięźlikowski, Michał Kurtyka 

Wykładowcami VII Edycji Szkoły Przywództwa byli:

  1. Andrew Michta

    Dyrektor Scowcraft Strategy Initiative w Atlantic Council of The United States, Senior Fellow w Atlantic Council.

  2. Paweł Przewięźlikowski

    Współzałożyciel i Prezes Zarządu firmy biotechnologicznej Ryvu Therapeutics.

  3. Tomasz Siemoniak

    Polityk i ekonomista. Były Minister Obrony Narodowej.

Partnerami VII edycji Szkoły
Przywództwa byli: