2020-2021

VI Edycja Szkoły Przywództwa

6. edycja Szkoły Przywództwa

Szósta edycja Szkoły Przywództwa rozpoczęła się zjazdem stacjonarnym 10-11 października 2020 r., jednak ze względów na zaostrzenie narodowych zasad bezpieczeństwa i rozwój pandemii Covid19 zawieszono spotkania stacjonarne. Następnie został wprowadzony dodatkowy element, aby zapewnić ciągłość spotkań – cykliczne spotkania online. W całej historii projektu, był to pierwszy raz, kiedy w ramach Szkoły Przywództwa odbywały się wykłady w formie online. Od listopada 2020 roku do czerwca 2021 roku przeprowadzono 15 sobotnich spotkań online. Na okres wakacyjny (lipiec-sierpień 2021) zajęcia online zostały zawieszone. Następnie wznowiliśmy spotkania stacjonarne w standardowej formule, które odbyły się: 18-19 września 2021, 9-10 października 2021, 6-7 listopada 2021 r. oraz 20-21 listopada 2021 r. Ostatnie spotkanie w ramach 6. edycji Szkoły odbyło się 4 grudnia 2021 r. i w czasie tego spotkania zostały wręczone dyplomy uczestnikom, którzy ukończyli szkolenie. Zajęcia prowadzone były w pięciu ścieżkach tematycznych: przywództwo, gospodarka, Polska i świat, polityka i komunikacja. W czasie całej edycji programu odbywały się zajęcia dotyczące stosunków międzynarodowych, dyplomacji, bezpieczeństwa, cyfryzacji, biznesu czy przywództwa. Pojawili się też najlepsi eksperci ds. międzynarodowych, którzy opowiadali o Chinach, Rosji, USA, Ukrainie i Niemczech, czy geopolityce. W czasie zjazdów stacjonarnych zajęcia poprowadzili: Wiktor Janicki, Maciej Witucki, Adam Eberhardt, prof. Andrzej Zybertowicz, Wojciech Hann, Bogusław Chrabota, Radosław Pyffel, Jadwiga Emilewicz, Jan Śpiewak, Michał Brański, prof. Katarzyna Pisarska, Jakub Kumoch, Marek Budzisz, Maciej Kawecki czy prof. Andrew Michta.

W czasie 6. edycji Szkoły Przywództwa wprowadzono do programu nowy element, czyli nieformalne spotkania wieczorne z najlepszymi dziennikarzami, pisarzami, ekspertami różnych dziedzin. Spotkania te były organizowane w Świetlicy Wolności i miały one formułę dyskusji z zaproszonymi gośćmi. W czasie programu odbyły się dyskusje z: Dariuszem Rosiakiem, Jakubem Strzyczkowskim, Piotrem Cieszewskim i Łukaszem Warzechą. W czasie zaostrzenia pandemii realizowano spotkania online. Zajęcia w formule online poprowadzili: Rafał Ferber, Artur Kurasiński, Paweł Przewięźlikowski, Bernard Fruga, Robert Kozak, Ireneusz Osiński, Cezary Kaźmierczak, Olaf Osica, Witold Jurasz, Beata Górka-Winter i Agnieszka Legucka. W czasie spotkań online przeprowadzono również cykl specjalistycznych warsztatów koordynowanych przez partnera edycji firmę Roche Polska. Uczestnicy samodzielnie wybierali temat warsztatów najbardziej odpowiadające ich zainteresowaniom i potrzebom, na początku zidentyfikowano 10 tematów. Następnie stworzono 10-osobowe grupy warsztatowe w 7 tematach, zgodnie z zapotrzebowaniem wśród uczestników. Każda grupa pracowała z wybranym trenerem podczas minimum 2 do 4 spotkań warsztatowych. Warsztaty poprowadzili najlepsi eksperci, zarówno managerowie firmy lub współpracujący z firmą trenerzy. Wszystkie zjazdy stacjonarne 6. edycji Szkoły Przywództwa odbyły się, dzięki Partnerowi programu, PKO Bank Polski, w nowoczesnej sali konferencyjnej głównej siedziby banku na ul. Puławskiej w Warszawie.

Wykładowcami VI Edycji Szkoły Przywództwa byli:

 1. Andrew Michta

  Dyrektor Scowcraft Strategy Initiative w Atlantic Council of The United States, Senior Fellow w Atlantic Council.

 2. Jadwiga Emilewicz

  Polityk, politolog i menedżer kultury. Była Minister Rozwoju.

 3. Katarzyna Pisarska

  Założycielka i Przewodnicząca Europejskiej Akademii Dyplomacji.

 4. Paweł Przewięźlikowski

  Współzałożyciel i Prezes Zarządu firmy biotechnologicznej Ryvu Therapeutics.

Partnerami VI edycji Szkoły
Przywództwa byli: