Kogo szukamy?

Szkoła Przywództwa to program adresowany do młodych liderów, osób w wieku od 25 do 40 lat, którzy oprócz pracy zawodowej i wykonywania codziennych obowiązków, robią coś jeszcze – działają w organizacjach pozarządowych, fundacjach i stowarzyszeniach, angażują się w życiu publicznym na szczeblu centralnym, pracują na rzecz swoich lokalnych społeczności, rozwijają karierę naukową czy swoje pasje. 

Do udziału w programie zapraszamy aktywnie działających studentów, przedsiębiorców, pracowników korporacji i małych firm, kadrę zarządzającą i managerów, właściciel firm i startupów, a także pracowników administracji rządowej i samorządowej, ekspertów, trenerów i nauczycieli i reprezentantów różnorodnych branż, takich jak: przemysł, handel, marketing, kultura czy media. 

Szkoła Przywództwa to program, w którym uczestnicy reprezentują różne branże, poglądy czy wartości, ale chcą pracować na rzecz silnej i demokratycznej Polski. 

 

W 6. edycji Szkoły Przywództwa weźmie udział w sumie 100 osób wybranych w czasie dwuetapowej rekrutacji. 

 

Wymagania wstępne dla kandydatów:

 • wypełnienie formularza rekrutacyjnego, 
 • przesłanie rekomendacji od Absolwenta Szkoły Przywództwa lub listy rekomendacyjnego od pracodawcy, przedstawiciela organizacji pozarządowej lub instytucji, dla której pracuje, opiekuna naukowego,(można dołączyć więcej niż jedną rekomendację),
  Uwaga! Rekomendacja od Absolwenta Szkoły Przywództwa gwarantuje przejście do II etapu rekrutacji.
 • ukończone studia wyższe,
 • znajomość języka angielskiego przynajmniej na poziomie B1 (umożliwiającym swobodną komunikację i rozumienie).

Uwaga! Dotychczasowi uczestnicy Szkoły Przywództwa nie mogą brać udziału w rekrutacji.

Opis procesu rekrutacyjnego

I etap rekrutacji

Kandydaci uzupełniają formularz rekrutacyjny umieszczony na stronie internetowej  www.szkolaprzywodztwa.pl/rekrutacja

Do II etapu przechodzą osoby wyselekcjonowane na podstawie przesłanego formularza.

 

II etap rekrutacji 

Kandydaci, którzy przejdą do 2. etapu będą poproszeni o przesłanie filmu z autoprezentacją (max. 3-5 min) lub stworzenie autoprezentacji w formacie PowerPoint / PDF (max. 10 slajdów). 

Po ocenie przesłanych prac Komisja Rekrutacyjna (złożona z przedstawicieli zarządu Instytut Wolności, pracowników i Absolwentów SPIW) wybierze najlepszych kandydatów, którzy wezmą udział w 6. edycji Szkoły Przywództwa. 

Zasady uczestnictwa

 • podpisanie umowy, 
 • wpłata 800 zł netto + 23%Vat tj. 984zł tytułem opłaty rekrutacyjnej dla Instytutu Wolności (będzie ona pobierana po zakończeniu rekrutacji od zakwalifikowanych do programu uczestników), 
 • warunkiem ukończenia Szkoły Przywództwa jest obecność na 80% zajęć oraz złożenie pracy zaliczeniowej w terminie, 
 • osoby, które zaliczą kurs otrzymają dyplomy ukończenia oraz prawo wstąpienia do Klubu Absolwenta.

Prosimy o zapoznanie się z formalnymi dokumentami:

 • Regulamin Szkoły Przywództwa 2020 – LINK
 • Umowa uczestnictwa w Szkole Przywództwa 2020 – LINK
 • Polityka prywatności – przetwarzania danych przez Fundację Instytut Wolności – LINK

Terminy

Zajęcia odbywają się w soboty w godzinach 10:30 do 18:30 i w niedzielę od 9:30 do 14:30. 

Wstępny harmonogram 6. edycji Szkoły Przywództwa:

 1. 10-11.10.2020 – uroczyste rozpoczęcie
 2. 7-8.11.2020
 3. 21-22.11.2020
 4. 5-6.12.2020
 5. 19-20.12.2020 
 6. 9-10.01.2021
 7. 6-7.02.2021 
 8. 20-21.02.2021 
 9. 6-7.03.2021 – gala zakończenia

Szczegółowy harmonogram wraz z listą wykładowców i tematyką zajęć przesyłany jest do zakwalifikowanych uczestników drogą mailową przed każdym zjazdem. Uczestnicy programu, którzy nie mogą wziąć udziału w poszczególnych zjazdach są zobowiązani do przesłania informacji o planowanej nieobecności do organizatora drogą mailową. 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów w przypadku pogorszenia się sytuacji epidemiologicznej w kraju lub wystąpienia innych zdarzeń losowych, które uniemożliwią przeprowadzenie zajęć w ramach programu. 

Więcej informacji dotyczących stanu epidemii i działań bezpieczeństwa znajdą Państwo w zakładce: Covid19.

Wyżywienie, noclegi

W czasie trwania zjazdów organizator zapewnia bezpłatnie pyszną kawę, herbatę oraz wodę.   

Informacje dotyczące wyżywienia oraz ewentualnego zakwaterowania w Warszawie w czasie zjazdów zostaną przekazane zakwalifikowanym uczestnikom. Co do zasady uczestnicy pokrywają te koszty samodzielnie.

Koszt uczestnictwa

Szkoła Przywództwa Instytutu Wolności nie jest przedsięwzięciem komercyjnym. Dzięki naszym partnerom i wielu osobom wykonującym swoja pracę na rzecz Szkoły społecznie, możemy radykalnie obniżać koszty ponoszone przez uczestników. 

Rynkowa cena udziału w kursie SPIW wynosi między 15 tys a 20 tys złotych.

Zakwalifikowani uczestnicy są proszeni jedynie o wpłatę 800 zł netto + 23%Vat tj. 984zł tytułem opłaty rekrutacyjnej dla Instytutu Wolności.

Fundacja Instytut Wolności może wystawić fakturę VAT na opłatę za udział w SPIW (usług edukacyjna).