Wiktor Janicki

Wiktor Janicki ukończył Szkołę Główną Handlową. W branży farmaceutycznej pracuje od 2003 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Polsce i za granicą obejmując kolejne stanowiska o rosnącym zakresie odpowiedzialności w obszarze finansów. Do Roche Polska dołączył w 2010 roku jako dyrektor finansowy. Od lutego 2016 r. pełni funkcję Dyrektora Generalnego firmy Roche Poland, nadzoruje kluczowe projekty firmy w Polsce, współtworzy strategię i wizję rozwoju firmy oraz koordynuje ich realizację. 

Wiktor Janicki aktywnie angażuje się w kilka stowarzyszeniach branżowych, pełniąc funkcję wiceprezesa zarządu Infarma i wiceprezesa zarządu Federacji Polskich Przedsiębiorców. Pasjonuje go zrównoważony rozwój, rozwijanie przyszłych liderów i sprawne metody pracy z przekonaniem, że te tematy będą kształtować naszą przyszłość jako społeczeństwa.

Media społecznościowe

 CEO of Roche Poland
 Age number:
 Phone:
 Email: