Informacja dla obywateli/obywatelek Ukrainy:

Aby wziąć udział w 7. edycji Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności należy wypełnić formularz rekrutacyjny. Obejmuje on podstawowe dane, informacje o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym, odpowiedź na kilka pytań otwartych oraz przesłania zdjęcia i CV.

W programie będą mogły wziąć udział osoby:

  • pochodzenia ukraińskiego przebywający w Polsce czasowo lub na stałe, 
  • kończące studia (w Ukrainie lub Polsce) lub posiadające wykształcenie wyższe,
  • w wieku 25-38 lat,
  • posługujące się językiem polskim i angielskim w stopniu komunikatywnym.

Obywatele Ukrainy, którzy wystąpią o zniesienie opłaty wstępnej, będą z niej zwolnieni.

 


Wypełnienia formularza zgłoszeniowego może Ci zająć kilkadziesiąt minut. Aby zapoznać się z danymi jakie będziesz potrzebował/a, aby sprawnie wypełnić wszystkie pola wprowadź dane podstawowe - na pierwszej stronie, a następnie będziesz miał/a możliwość przejrzenia całego formularza .