Misja

Szkoła Przywództwa Instytutu Wolności powstała, by budować przyszłe elity zarządzające biznesem, administracją, instytucjami pozarządowymi, samorządowymi i rządowymi. Celem programu jest wsparcie rozwoju młodej generacji liderów z całego kraju, którzy są zaangażowani na rzecz wspólnoty. Szukamy ludzi, którzy będą kształtować przyszłość naszego kraju, Europy i świata poprzez tworzenie sprawnego państwa, odpowiedzialnej polskiej i europejskiej polityki, rozwijanie innowacyjnych przedsiębiorstw i prężnych organizacji społecznych.

Nasze wartości

  • odpowiedzialność

  • patriotyzm

  • przedsiębiorczość

  • zaangażowanie

  • współpraca

  • uczciwość

  • otwartość

  • szacunek dla innych

  • wolność