Klub Absolwenta Szkoły Przywództwa powstał w 2015 r. z inicjatywy słuchaczy pierwszej edycji SPIW i zrzesza absolwentów wszystkich edycji programu.

Misją Klubu jest działanie na rzecz Polski, państwa bezpiecznego i silnego gospodarczo. Nasze cele realizujemy poprzez tworzenie środowiska skupionego wokół Instytutu Wolności i dzielącego jego wartości oraz integrację i podtrzymanie przyjaźni i kontaktów zawartych w trakcie trwania zajęć.

Klub to miejsce wymiany idei, powstawania pomysłów na realizację wspólnych projektów i wzajemnego wsparcia. Członkowie Klubu to osoby zaangażowane w wiele inicjatyw, należący do różnych organizacji politycznych, biznesowych czy naukowych, otwartych na nowe możliwości. To osoby o wielu talentach, które dzielą wspólne wartości. Wierzymy, że tylko poprzez organizację i działanie zespołowe możemy tworzyć inicjatywy, które będą miały wpływ na otaczającą nas rzeczywistość.

Działania Klubu: 

  • spotkania integracyjne
  • dyskusje z przedstawicielami świata biznesu, nauki i polityki  
  • warsztaty rozwojowe (m.in. program Przywództwo Poziom Wyżej)
  • projekty analityczne
  • publikacje: raporty, magazyny, newslettery 

Projekt: Przywództwo Poziom Wyżej

Fundacja Instytut Wolności w 2019 roku zakończyła realizację dwuletniego program „Klub Absolwenta Szkoły Przywództwa – platforma wymiany, tworzenia idei i praktycznych rozwiązań między biznesem, polityką i NGO” dedykowanego Absolwentom Szkoły Przywództwa. Program  był adresowany do 40 osób, które planowały albo już aktywnie uczestniczyły w życiu publicznym, zwłaszcza w obszarze polityczno-gospodarczym.

W ramach projektu odbyły się 18 weekendowych zjazdów i zrealizowano 32 warsztaty eksperckie. 

Warsztaty dotyczyły bloków tematycznych przywództwo, polityka, gospodarka, które zostały rozszerzone i pogłębione. Poruszano tematy związane z gospodarką, małą i średnią przedsiębiorczością oraz geoekonomią. Sesje warsztatowe były prowadzone przez najwyższej klasy ekspertów współpracujących z Instytutem, którzy specjalizują się w takich dziedzinach, jak: przywództwo, nauka, biznes, polityka krajowa i międzynarodowa, media, samorząd i in.

W ramach projektu odbyło się również cztery wizyty studyjne: na Ukrainie, w Niemczech, w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych oraz warsztaty weekendowe dla uczestników programu. 

Publikowano również teksty w magazynie Polska w Praktyce i Ekspresach Międzynarodowych Instytutu Wolności. W ramach zadania powstało też 4 raporty z wizyt studyjnych.

Rezultatem projektu jest także powstanie środowiska ludzi skupionych wokół Instytutu Wolności, tworzonego m.in. dzięki sukcesywnej integracji i powstałym kanałom komunikacji pomiędzy uczestnikami projektu – Absolwentami Szkoły Przywództwa.