Wiktor Janicki

Wiktor Janicki ukończył Szkołę Główną Handlową. W branży farmaceutycznej pracuje od 2003 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Polsce i za granicą obejmując kolejne stanowiska o rosnącym zakresie odpowiedzialności w obszarze finansów. Do Roche Polska dołączył w 2010 roku jako dyrektor finansowy. Od latach 2016 -2021 pełnił funkcję Dyrektora Generalnego firmy Roche Poland, nadzoruje kluczowe projekty firmy w Polsce, współtworzy strategię i wizję rozwoju firmy oraz koordynuje ich realizację. 

Na czele zarządu spółki AstraZeneca Pharma Poland stanął w maju 2021 roku.

Wiktor Janicki aktywnie angażuje się w kilka stowarzyszeniach branżowych, pełniąc funkcję wiceprezesa zarządu Infarma i wiceprezesa zarządu Federacji Polskich Przedsiębiorców. Pasjonuje go zrównoważony rozwój, rozwijanie przyszłych liderów i sprawne metody pracy z przekonaniem, że te tematy będą kształtować naszą przyszłość jako społeczeństwa.

Media społecznościowe

 President of the board at AstraZeneca Poland
 Age number:
 Phone:
 Email: