Sławomir Dębski

Historyk, politolog ekspert ds. międzynarodowych. Autor książek, artykułów i zbiorów źródeł historii dyplomacji. Zainteresowania: polska polityka zagraniczna, polityka zewnętrzna UE, NATO, rosyjska polityka zagraniczna i wewnętrzna, stosunki niemiecko-rosyjskie. W latach 2011-2016 Dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

W 1996 ukończył studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studiował również na Wydziale Historii Central European University w Budapeszcie, gdzie w 1994 uzyskał dyplom magistra w zakresie historii Europy Środkowej. W 2002 uzyskał na Wydziale Historycznym UJ stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie historii.

W latach 1994–2000 pracował w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie jako sekretarz i starszy specjalista w Pracowni Akustyki Strukturalnej i Materiałów Inteligentnych. W latach 2007–2010 adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UKSW, a w latach 2010–2014 w Zakładzie Historii XX wieku Instytutu Historycznego UW.

Pracownik Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w latach 2000–2010 (analityk, koordynator projektu, kierownik Biura Analiz od 2002, zastępca dyrektora). Dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w okresie od 6 września 2007 do 12 kwietnia 2010 oraz ponownie od 25 lutego 2016. W latach 2001–2002 był zastępcą redaktora naczelnego, a od 2003 redaktorem naczelnym rosyjskojęzycznego kwartalnika „Jewropa”.

W pracy naukowej zajmuje się m.in. problematyką polskiej polityki zagranicznej, stosunków polsko-niemieckich i polsko-rosyjskich, historią dyplomacji, historią Polski i powszechną XX wieku.

Media społecznościowe

 Dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych
 Age number:
 Phone:
 Email: