Marek Bardoński

Marek jest ekspertem w zakresie zastosowań przetwarzania języka naturalnego i analizy predykcyjnej do marketingu i sprzedaży z pomocą sztucznej inteligencji, z 9 letnim doświadczeniem komercyjnym. Sztuczną inteligencją pasjonuje się od 16 roku życia, jego działalność naukowa została uhonorowana przez profesorów Uniwersytetu Harvarda i Dyrektora NASA w formie oficjalnego listu rekomendacyjnego w wieku 19 lat. W tym samym wieku, został zaproszony przez NASA do pokierowania projektem optymalizacji trajektorii międzynarodowej stacji kosmicznej w celu zwiększenia ilości energii elektrycznej z paneli słonecznych. W trakcie studiów wielokrotnie wyjeżdżał do firmy Microsoft i NVIDIA w USA na praktyki. Został też najlepszym studentem roku na Uniwersytecie Warszawskim z uczenia maszynowego.

Karierę rozpoczął od pracy w centrali Microsoft, a później NVIDIA w Szwajcarii jako starszy inżynier naukowy sztucznej inteligencji, pracując nad samochodami autonomicznymi. Po roku pracy na etacie, założył firmę konsultingową, która realizowała projekty dla wielu korporacji z zakresu implementacji sztucznej inteligencji do marketingu, sprzedaży i finansów, w tym jednej z 3 największych firm farmaceutycznych na świecie. Jego doświadczenie i projekty były wielokrotnie opisywane w prasie międzynarodowej, w tym w Financial Times i Bloomberg.

W wieku 26 lat wygenerował wielomilionowe zwroty z projektów AI dla swoich klientów. Obecnie rozwija swoją międzynarodową firmę konsultingową z zakresu AI oraz fundacje, która pomaga bezdomnej młodzieży na Filipinach w edukacji z ambitnym celem wykształcenia uczestników w ciągu 2 lat na programistów i zapewnienia im zdalnej pracy, jednocześnie adresując problem samotności osób w rozwiniętych krajach”

Media społecznościowe

 Founder and managing partner of AI REV
 Age number:
 Phone:
 Email: