Krzysztof Dyki

Specjalista z zakresu informatyki śledczej, bezpieczeństwa oprogramowania oraz inżynierii wstecznej. Posiada uprawnienia biegłego sądowego w zakresie cyberbezpieczeństwa, zagadnień IT klasy przedsiębiorstwa, praw autorskich i inżynierii wstecznej. Samodzielnie realizował zagraniczne projekty komercyjne związane z dekompilacją i inżynierią wsteczną oprogramowania oraz baz danych. Autor analiz oraz testów zabezpieczeń sprzętowych i programowych zlecanych przez ich producentów. Autor publikacji i szkoleń z zakresu bezpieczeństwa oprogramowania, cyberbezpieczeństwa i problematyki licencyjnej oprogramowania.

Przed objęciem funkcji Prezesa ComCERT S.A. był między innymi autorem oprogramowania dla organów państwowych objętego najwyższą klauzulą ochrony informacji niejawnych. Współpracował z urzędami administracji rządowej, organami rządowej administracji zespolonej oraz jednostkami sektora finansów publicznych, w tym państwowymi instytucjami publicznoprawnymi.

W latach 2016-2017 współtwórca i Członek Zarządu spółki Aplikacje Krytyczne należącej do Ministerstwa Finansów, tworzącej analityczne systemy informatyczne wspomagające Administrację Podatkową i inne organy państwa w działalności karno-skarbowej. W latach 2017-2019 Wiceprezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do spraw informatyzacji, odpowiedzialny za realizację i wdrożenie projektów e-Składka, e-Akta oraz e-ZLA.

Pełnił funkcję Członka Rady do Spraw Cyfryzacji powołanej przez Ministra Cyfryzacji, Członka Rady Naukowej NASK oraz Doradcy Komitetu Sterującego projektu e-Dowód – będąc powołanym łącznie przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Cyfryzacji oraz Ministra Zdrowia.

Media społecznościowe

 President of ComCERT
 Age number:
 Phone:
 Email: