Katarzyna Wierzbowska

Przedsiębiorczyni w branży medycznej. Inicjatorka kobiecego ekosystemu startupowego oraz wieloletnia prezeska Sieci Przedsiębiorczych Kobiet, w wyniku tej inicjatywy powstało ponad 250 firm. Współtwórczyni kobiecej sieci Anielic Biznesu i Funduszu Venture Capital Black Swan.
Fundatorka w Fundacji K.I.D.S. Klub Innowatorów Dziecięcych Szpitali. Powiernik w Fundacji Powszechnego Czytania, a także Członkini Rady Programowej w Fundacji  A/Typowi zajmującej się tematem neuroróżnorodności oraz w Fundacji Inspiring Girls. Członkini Rady Ekonomicznej Prezydenta Gdyni. Zasiada w kapitulach konkursów startupowych. Absolwentka cybernetyki ekonomicznej i informatyki, karierę zawodową rozpoczynała w branży reklamy i komunikacji.
Ukończyła Programme Copernic – studia typu MBA na paryskich uczelniach: Science Po, École des Ponts et Chaussés, École Nationale Supérieure des Mines de Paris oraz Collège des Ingenieurs, a także Leadership Academy for Poland oraz Game Changers Academy.

Media społecznościowe

 Prezeska Sieci Przedsiębiorczych Kobiet
 Age number:
 Phone:
 Email: