gen. Rajmund Andrzejczak

Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu, Akademii Obrony Armii Czeskiej, Akademii Obrony Narodowej w Warszawie oraz Królewskiej Akademii Obrony w Londynie. Szef Oddziału Operacyjnego w Iraku i Dowódca Polskich Sił Zadaniowych/PKW IV i V zmiany w Afganistanie.

W 2011 roku odebrał nominację na stopień generała brygady, a w 2012 roku objął dowodzenie 17 Wielkopolską Brygadą Zmechanizowaną w Międzyrzeczu. Od 8 grudnia 2014 roku pełnił obowiązki zastępcy dowódcy – szefa sztabu 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej, a od 2 maja 2016 roku został wyznaczony na Dowódcę 12 Dywizji.

15 sierpnia 2016 roku otrzymał nominację na generała dywizji. Za służbę w Polskich
Kontyngentach Wojskowych odznaczony został Orderem Krzyża Wojskowego II klasy – Krzyż Komandorski, „Gwiazdą Iraku” i „Gwiazdą Afganistanu”, a za długoletnią służbę w wojsku i bardzo dobre wyniki w realizacji zadań obronnych odznaczony został także srebrnymi medalami „Siły Zbrojne w służbie Ojczyzny” oraz „Za Zasługi dla Obronności Kraju”.

2 lipca 2018 roku, został wyznaczony na stanowisko Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz otrzymał akt mianowania na stopień generała broni.

12 listopada 2019 roku, Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP wręczył szefowi sztabu generalnego WP generałowi broni Rajmundowi Andrzejczakowi nominację na najwyższy stopień w Wojsku Polskim – generała.

Media społecznościowe

 Szef Sztabu Generalnego WP
 Age number:
 Phone:
 Email: