Dariusz Karłowicz

Filozof, wykładowca, publicysta, wydawca książek. Współzałożyciel i redaktor naczelny rocznika filozoficznego Teologia Polityczna. Prezes Fundacji Świętego Mikołaja. Współautor cotygodniowego programu telewizyjnego Trzeci Punkt Widzenia (TVP Kultura). Stały felietonista tygodnika W Sieci. Autor książek i artykułów.

Absolwent studiów filozoficznych na Akademii Teologii Katolickiej. W 1997 uzyskał w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN stopień doktora filozofii (praca pod kierunkiem prof. Juliusza Domańskiego). W 1999 wraz z Joanną Paciorek stworzył nieformalną Agencję Świętego Mikołaja, która w 2003 została przekształcona w Fundację Świętego Mikołaja (dziś prowadząca przede wszystkim działalność stypendialną, edukacyjną i naukowo-wydawniczą). Od początku pełni w niej funkcję prezesa zarządu. W 2003 roku wszedł w skład zespołu tworzącego Muzeum Powstania Warszawskiego (po otwarciu znalazł się w składzie Rady Powierniczej MPW).

W 2005 wraz z Markiem A. Cichockim założył rocznik filozoficzny „Teologia Polityczna”, który stał się zaczynem powstania ogólnopolskiego środowiska intelektualnego (dziś TP to również popularny portal internetowy  (teologiapolityczna.pl), wydawnictwo, seminaria, debaty i konferencje). W 2009 został przewodniczącym komitetu redakcyjnego wydawnictwa Teologii Politycznej. Wśród autorów wydawanych przez Teologię Polityczną książek znajdują się się m.in.: Alain Besançon, Rémi Brague, Andrzej Dobosz, Magdalena Gawin, Agnieszka Kołakowska, Marta Kwaśnicka, Mateusz Matyszkowicz, Mark L. McPherran, Christian Meier, Tomasz Merta, Carl Schmitt, Jacob Taubes, Eric Voegelin.

2006-2009 na zaproszenie Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego wraz z Markiem A. Cichockim i Dariuszem Gawinem współorganizował seminaria Lucieńskie. Od 2006 również razem z Markiem Cichockim i Dariuszem Gawinem prowadzi coroczne seminarium filozoficzne Teologii Politycznej.

W 2008 zainicjował powstanie Orszaku Trzech Króli (był autorem pomysłu), a w latach 2009-2010 z ramienia Fundacji Świętego Mikołaja był współorganizatorem przedsięwzięcia, które wraz z Fundacją tworzyły Stowarzyszenie Rodziców Szkoły Sternik oraz Centrum Myśli Jana Pawła II. Współpracował z Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie gdzie w ramach Karol Wojtyła Fellowship prowadził seminarium filozoficzne pt. „Tragedia i polityka”. W latach 2006-2008 wraz z Grzegorzem Górnym tworzył radę programową kwartalnika First Things, edycja polska, (nr. 1-6, 2006-2008).

Publikował w prasie codziennej i czasopismach, m.in. w: „Teologii Politycznej”, „Przeglądzie Filozoficznym”, „Christianitas”, „Więzi”, „Znaku”, „Gościu Niedzielnym”, „Tygodniku Powszechnym”, „W Sieci”, „Rzeczpospolitej”, „Życiu”. Wspólnie z Markiem A. Cichockim i Dariuszem Gawinem prowadzi w TVP Kultura cotygodniowy program Trzeci Punkt Widzenia.

Media społecznościowe

 Redaktor naczelny “Teologii Politycznej”
 Age number:
 Phone:
 Email: