Andrzej J. Kozłowski

Polski menedżer, od stycznia 2018 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Emitel S.A. – spółki, której właścicielem jest amerykański fundusz Alinda Capital Partners.W latach 2009-2017 zajmował stanowisko Dyrektora Wykonawczego ds. Strategii w PKN ORLEN S.A. W latach 2009-2013 zasiadał w Radzie Nadzorczej, a następnie przez cztery lata pełnił funkcję Członka Zarządu ds. Strategii i M&A w Unipetrol a.s. w Czechach. W latach 2010-2017 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Orlen Upstream, a w latach 2014-2017 zajmował stanowisko Członka Rady Dyrektorów Orlen Upstream Canada.

Posiada tytuł Master of Business Administration w Maastricht School of Business. Jest członkiem Rady Doradczej Atlantic Council of the United States, amerykańskiego think tanku, podejmującego publiczne debaty na temat polityki międzynarodowej. Jest także Prezesem Rady Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych przy Politechnice Warszawskiej.

Media społecznościowe

 CEO at Emitel S.A.
 Age number:
 Phone:
 Email: