Co cię czeka?

 • program obejmuje 9 stacjonarnych weekendowych zjazdów w Warszawie
 • zjazdy odbywają się w soboty (w godzinach 10:30 do 18:30) oraz w niedzielę (w godzinach 9:30 do 14:30) w nowoczesnej sali konferencyjnej
 • po sobotnich zajęciach odbywają się nieformalne spotkania wieczorne w jednym z warszawskich barów z najlepszymi dziennikarzami, pisarzami, ekspertami różnych dziedzin (spotkanie w formie dyskusji z możliwością zadania pytania gościowi) lub wieczorne spotkania integracyjne
 • wykłady i zajęcia z najwyższej klasy ekspertami z wielu branż, prezesami i właścicielami największych firm i instytucji, wybitnymi ekspertami i trenerami, czołowi politykami, politykami, w czasie których uczestnicy słuchają wykładu oraz mogą zadawać pytania i dyskutować, każde zajęcia mają dedykowany czas na zadawanie pytań i dyskusję (od 15 do 30 minut)
 • cykl specjalistycznych warsztatów w mniejszych grupach w wybranym przez uczestnika temacie oraz zajęcia networkingowe
 • rekomendacje lektur przez wykładowców oraz dodatkowo materiały z zajęć dla uczestników

Ścieżki tematyczne zajęć

Przywództwo

Współczesne przywództwo

Design Thinking – kreatywne rozwiązywanie problemów

Jak lider rozwiązuje konflikty?

Komunikacja w czasach polaryzacji 

Przywództwo i budowanie zespołu 

Młody lider w samorządzie 

Porażka –  wyciągnij wnioski, ale co dalej? Wprowadzanie zmiany w życiu i w organizacji

Strategia i bezpieczeństwo

Jak budować strategię polityki zagranicznej 

Gry interesów w Unii Europejskiej 

Polska, Europa, USA, Chiny – geopolityka 

Silna armia i silne sojusze – przyszłość militarna Polski

Czy ten plac zabaw był celem wojskowym? Prawo humanitarne, akcja humanitarna i platformy dialogu Państw o minimalizowaniu skutków cywilnych wojny

Przetasowanie kart – wpływ ataku Rosji na Ukrainę na bezpieczeństwo międzynarodowe

Biznes i gospodarka

Jak zbudować firmę od zera?

Mały biznes a startup – perspektywy rynku w Polsce

Biznes, polityka, public affairs 

Czy można zarabiać pieniądze i robić coś dla dobra wspólnego?

Polska gospodarka i fundusze inwestycyjne – czy jesteśmy skazani na zagranicznych inwestorów?

Inflacja – czy możemy nią zarządzać?

Relacje międzynarodowe

Chiny w XXI wieku. Koncert mocarstw I polityka wewnętrzna w dobie „Nowej Ery”

Dyplomacja publiczna – jak ją budować

Każdy z nas jest dyplomatą – jak unieść te zadanie?

Relacje Polski z krajami Azji (I światem pozaeuropejskim) po agresji Rosji na Ukrainę

Reżim i opozycja. Perspektywy Polskiej polityki zagranicznej względem Białorusi?

Zarządzanie nowymi technologiami

Czy NFT może zmienić branżę odzieżową? Przyszłość handlu w czasach zmiany klimatycznej

Blockchain – wyzwania i regulacje prawne

Dostęp do informacji a „silosy informacyjne” internetu – weryfikacja danych, fake newsy i wojny informacyjne

Innowacyjny projekt i co dalej – strategia wdrażania i skalowania projektów w Polsce

uwaga: Szczegółowy plan zajęć i warsztatów zostanie przedstawiony wkrótce 8. edycji Szkoły Przywództwa. Program poszczególnych zjazdów z tematami i wykładowcami jest przesyłany przed każdym spotkaniem. Zastrzegamy możliwość wprowadzenia niewielkich zmian w stosunku do przedstawionych propozycji i wprowadzenia nowych tematów związanych np. z sytuacją polityczną lub nowymi i istotnymi tematami, które są przedmiotem debaty publicznej.

Harmonogram zjazdów

Zajęcia odbywają się w soboty w godzinach 10:30 do 18:30 i w niedzielę od 9:30 do 14:30. Po ostatnim wykładzie w sobotę odbywa się nieformalne spotkanie z gościem w warszawskim barze.

Wstępny harmonogram 8. edycji Szkoły Przywództwa:

 1. 14 – 15 stycznia 2023 – inauguracja
 2. 28 – 29 stycznia 2023
 3. 25-26 luty 2023
 4. 11 – 12 marca 2023
 5. 25-26 marca 2023
 6. 22 – 23 kwietnia 2023
 7. 13 – 14 maja 2023
 8. 3 – 4 czerwca 2023
 9. 17 czerwca – wręczenie dyplomów

Szczegółowy harmonogram wraz z listą wykładowców i tematyką zajęć przesyłany jest do zakwalifikowanych uczestników drogą mailową przed każdym zjazdem. Uczestnicy programu, którzy nie mogą wziąć udziału w poszczególnych zjazdach są zobowiązani do przesłania informacji o planowanej nieobecności do organizatora poprzez udostępniany przed każdym zjazdem formularz – dotyczy on także nieobecności częściowych (np. na jednym wykładzie).

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych, które uniemożliwią przeprowadzenie zajęć w ramach programu. 

Networking

Ludzie są największa wartością Szkoły Przywództwa. W naszej opinii – organizatorów z zespołu Instytutu Wolności, ale również większości absolwentów – to dzięki zaangażowaniu uczestników i wykładowców Szkoła Przywództwa od samego początku okazała się wielkim sukcesem.

Dyskusje w trakcie wykładów i warsztatów, sesje networkingowe czy nieformalne spotkania po zajęciach to świetna okazja do powiększenia grona znajomych i być może przyszłych współpracowników. Swobodna atmosfera, jaka panuje podczas zjazdów, pozwala uczestnikom na lepsze poznanie się i nawiązanie relacji zawodowych i towarzyskich w gronie aktywnych osób reprezentujących różnorodne branże i środowiska. Udział w SPIW to wyjście ze strefy komfortu, to możliwość poznania fantastycznych ludzi i skonfrontowania własnej wiedzy z kolegami i koleżankami z całej Polski.

Program obejmuje cykl zajęć networkingowych – wprowadzenie, jak wykorzystać go do rozwoju swojej kariery, personal branding, zajęcia dotyczące LinkedIn i sesje networkingowe. Każdy uczestnik w czasie programu otrzymuje identyfikator imienny. Przed rozpoczęciem programu zachęcamy do stworzenia profilu LinkedIn w celu kontaktu z innymi uczestnikami.

Grupy dyskusyjne

Uczestnicy zostaną przydzieleni do 10 osobowych grup, które pomiędzy zjazdami będą mogły spotkać się online, aby w przygotowanej formule przedyskutować i podzielić się spostrzeżeniami co do omawianych podczas zjazdu tematów. Grupy te mają na celu tworzenie dodatkowej przestrzeni do budowania relacji między uczestnikami, są przestrznią gdzie każdy może być wysłuchany. Spotkania grup są także przestrzenią refleksji w świecie wielu informacji, aby zatrzymać się i uchwycić to co podczas zajazdów było dla nas najważniejsze i rozszerzyć to o doświadczenia innych uczestników, które mimo usłyszenia tych samych treści mogą być tak bardzo różne.

Warsztaty

Równolegle do zajęć wykładowych i dyskusji będą odbywały się warsztaty w grupach około 10 osobowych. 

Tematy warsztatów będą dopasowane do potrzeb uczestników, którzy z przedstawionego zbioru tematów będą mogli wybrać te, w których chcą wziąć udział. Każdy uczestnik będzie mógł wybrać jeden warsztat. Wśród zbioru tematów warsztatów znajdą się warsztaty tj. negocjacje, komunikacja/media, marketing, przywództwo w czasach kryzysu, zarządzanie w środowisku międzynarodowym, budowanie strategii, zarządzanie kryzysowe, komunikacja przy polaryzacji poglądów.

Uwaga: Szczegółowy plan warsztatów wraz z precyzyjnymi tematami i nazwiskami wykładowców zostanie przedstawiony przed rozpoczęciem 8. edycji Szkoły Przywództwa. Zastrzegamy wprowadzenie niewielkich zmian w stosunku do przedstawionych propozycji wynikających np. z zapotrzebowania w grupie.