Formuła 7. edycji Szkoły Przywództwa zakłada zajęcia stacjonarne (oraz zajęcia online w przypadku warsztatów w grupach), ale zastrzegamy, że terminy, jak i formuła spotkań może ulec zmianie w zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju. W przypadku sytuacji nadzwyczajnej dopuszczamy możliwość organizacji części zajęć online z wykorzystaniem nowoczesnej platformy komunikacji Zoom, jeśli tak jak w latach ubiegłych wprowadzony zostanie całkowity zakaz organizacji wydarzeń stacjonarnych. 

Pomimo ustabilizowanej sytuacji epidemiologicznej w Polsce, organizatorzy planują wprowadzenie w czasie trwania 7. edycji Szkoły Przywództwa odpowiednich standardów, aby zwiększyć bezpieczeństwo uczestników i prowadzących zajęcia. Działania będą obejmowały:

  • środki ochrony indywidualnej, każdy uczestnik otrzyma maseczkę, a sala wykładowa zostanie wyposażona w środki dezynfekujące,
  • w przypadku zajęć stacjonarnych na sali zajęciowej zostanie zachowana odległość minimum 1 m pomiędzy uczestnikami jako rezultat ułożenia siedzeń; uczestnicy nie będą mogli przesuwać ani zmieniać ułożenia krzeseł na sali, 
  • w zakresie cateringu, uczestnicy będą mogli korzystać z wody butelkowanej oraz kawy z jednorazowych kubków, oraz jednorazowych sztućców, a ekspresy będą regularnie dezynfekowane, dostępne będą również jednorazowe rękawiczki,
  • prowadzący zajęcia nie będą przekazywali mikrofonu uczestnikom ani innych materiałów czy książek do wglądu w czasie zajęć, aby ograniczyć ryzyko przenoszenia zarazków, 
  • odbędzie się wstępne szkolenie dla uczestników jak ograniczyć ryzyko zakażenia oraz prośba o rezygnację z zajęć w przypadku złego samopoczucia lub choroby (nieobecności te będą usprawiedliwione); uczestnicy zostaną poinformowani o konieczności np. rezygnacji z podawania sobie rąk i przekazywania np. wizytówek, zachowania 1m odstępu w czasie rozmów, konieczności częstej dezynfekcji rąk i noszenia maseczek. 

Uczestnicy zostaną również poinstruowani, aby przestrzegać i stosować zasady w zakresie bezpieczeństwa:

  • rezygnacja z zajęć w przypadku pogorszenia stanu zdrowia, zakażenia COVID19 czy kontaktu z osobą z potwierdzonym zakażeniem COVID19,
  • mierzenie temperatury uczestnikom przed wejściem do sali konferencyjnej na każdym zjeździe,
  • noszenie maseczki podczas całego zjazdu,
  • unikanie kontaktu fizycznego z innymi uczestnikami, np. podanie rąk, 
  • częsta dezynfekcja rąk i przedmiotów osobistych.